Wednesday, July 16, 2014

Pada Adzan Subuh

pada adzan subuh manusia berseru,

Tuhanku selamatkan aku satu kali lagi
pada hari ini saja dari segenap dosa
dan jika sekiranya aku selamat
esok pagi aku akan berdoa lagi
agar Kauselamatkan aku pada hari berikutnya

lalu terus demikian 
hingga akhir jaman
tentu jamanku, karena jamanMu abadi

Allahu Akbar


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.